Iepirkuma priekšmets
“PSIA”Veselības un sociālās aprūpse centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”
Iepirkuma identifikācijas numurs
Nr. SL2018/7
Iepirkuma statuss
Jauns
Nolikums
Paziņojuma publikācijas datums
20.12.2018
Paziņojums
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš
07.01.2019. plkst.10.00
Iepirkuma metode
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā