Iepirkuma priekšmets
Pārtikas preču piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
SL2019/3
Iepirkuma statuss
Jauns
Paziņojuma publikācijas datums
22.01.2019
Paziņojums
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš
12.02.2019. plkst. 10.00
Iepirkuma metode
atklāts konkurss