Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” Valde savā darbībā pamatojas uz 2021.gada 17.martā

apstiprināto Valdes reglamentu

 

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis

amatā no 2019.gada 11.februāra līdz nepārsnedzot likumā noteikto piecu gadu pilnvaru termiņu (saskaņā ar 2019.gada 08.februāra dalībnieku sapulces lēmumu Nr.3, protokols Nr.3)

No 2021.gada 09.marta PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” valdes priekšsēdētājs.

No 2019.gada 11. februāra līdz 2021.gada 09.martam PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” valdes loceklis.

No 2013.gada 19. jūlija PSIA “Kauguru veselības centrs” valdes priekšsēdētājs.

No 2012.gada 28.maija līdz 2013.gada 14.maijam PSIA “Kauguru veselības centrs” valdes priekšsēdētājs.

No 2002. gada SIA “Zemgales veselības centrs” valdes loceklis.

No 1995. – 2002. gadam BO VAS “Dzelzceļa slimnīca ” Biķernieki”” valdes priekšsēdētājs – galvenais ārsts.

No 1988. – 1995. gadam Jelgavas Narkoloģiskās slimnīcas galvenais ārsts.

Izglītība:

1987. gadā absolvējis Rīgas Medicīnas institūtu, pēc tam 1988. gadā pabeidzis mācības internatūrā, iegūstot ārsta psihiatra – narkologa specialitāti.

Pašlaik sertificēts veselības aprūpes ārsts.

 

Valdes loceklis Ligita Maziņa

ievēlēta amatā no 2022.gada 06.jūlija uz piecu gadu pilnvaru termiņu (saskaņā ar 2022.gada 06.jūlija dalībnieku sapulces lēmumu Nr.2 , protokols Nr.4)

No 2021.gada 09.marta PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” valdes loceklis.

No 2017.gada 06.oktobra līdz 2021.gada 09.martam SIA “Jūrmalas ūdens” valdes loceklis.

No 2013.gada 22.jūnijam līdz 2017.gada 20.jūnjam Jūrmalas pilsētas domes deputāte, Attīstības un vides komitejas vadītāja.

No 2010.gada 02.decembra līdz 2013.gada 20.jūnijam Jūrmlas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja.

No 2008.gada 03.jūlija līdz 2010.gada 04.februārim Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja

No 2006.gada 16.augusta līdz 2008.gada 03.jūlijam Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas galvenā speciāliste.

No 1996.gada 25.novembra līdz 2005.gada 02.septembrim Latvijas Dailes teātra vecākā grāmatvede, iepirkumu speciāliste.

No 1994.gada 12.septembra līdz 1996.gada 25.novembrim advokātu biroja “Grīnvalds un partneri” grāmatvede, biroja vadītāja.

No 1991.gada 03.jūnija līdz 1994.gada 20.maijam Jelgavas P/U “Dzīvokļu saimniecība” sekretāre-lietvede.

No 1988.gada 01.septembra līdz 1991.gada 31.maijam Jelgavas 2.vidusskolas jaunāko klašu skolotāja.

Izglītība:

2023.gadā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē iegūts maģistra grāds projektu vadībā, projektu vadītāja kvalifikācija.

2018.gadā Banku augstskolā iegūts profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā, uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija.

2005.gadā Liepājas Universitātē iegūta otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmumu un iestāžu vadībā.

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 17.02.2023.