PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” Statūti.

PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” gada pārskats 2015.gads, 2016.gads, 2017.gads, 2018.gads, 2019.gads, 2020.gads, zvērināta revidenta atzinums, 2021.gads, zvērināta revidenta atzinums, 2022.gads, zvērināta revidenta atzinums.

 

PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati 2020.gada I ceturksnis, II ceturksnis, III ceturksnis, 2021.gada I ceturksnis, III ceturksnis, 2022.gada

 

PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā (EUR) 2016.gads, 2017.gads, 2018.gads, 2019.gads, 2020.gads, 2021.gads

 

PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” inforācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu.

Valsts: 2019.gada tāme, izlietojums,2020.gads tāme  Pāšvaldība: 2019.gada tāme, izlietojums, 2020.gada tāme

 

PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” kapitālsabiedrības dalībnieku sapulču protokoli: 2016.gads 1, 2, 3, 4, 5, 2017.gads 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2018.gads 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2019.gads 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2020.gads 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2021.gada apkopojums, 2022.gads

 

PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai 2019.gads, 2020.gads, 2021.gads

 

PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” dāvinājumu pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība. Informācija par veiktajiem vai saņemtajiem ziedojumiem:

Saņemtie ziedojumi Veiktie ziedojumi
2022.gads 0 0
2021.gads 0 0
2020.gads 0 0
2019.gads 0 0
2018.gads 0 0
2017.gads 0 0

 

Valdei noteiktais atalgojums

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 19.04.2023.