Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.

Sociālo pakalpojumu sniedzējs PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” atrodas Jūrmalā, Slokā estētiskā vietā Lielupes krastā ar plašu zaļo zonu, tādējādi esošā apkārtējā vide potenciāli veicina kvalitatīvu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Ārstniecības iestādes kods – 130020301, reģistrēts 11.11.1994.

Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas Nr.38, reģistrēts 19.12.2005., pārreģistrēts 22.02.2019.

Centra piedāvātie pakalpojumi:

 •  Tiek sniegti kvalificēti pakalpojumi tiem, kam nepieciešama sociālā aprūpe un kvalificēta medicīnas personāla uzraudzība;
 • Centrā atrodas – sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa pilngadīgām personām, pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti un ar fiziska rakstura traucējumiem, personām ar garīga rakstura traucējumiem, kur tiek vispusīgi nodrošinātas šo cilvēku vajadzības gan pēc sociālās, gan medicīniskās un garīgās palīdzības;
 • Pieejami arī maksas pakalpojumi cilvēkiem, kuriem nepieciešama kopšana, pieskatīšana uz laiku un kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzība.

Centra galvenie uzdevumi:

 • Nodrošināt klientu veselības aprūpi;
 • Nodrošināt sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju;
 • Uzlabot klienta veselības un sociālās funkcionēšanas spējas;
 • Sniegt psihosociālo atbalstu.

PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” piedāvā sekojošus pakalpojumus:

 1. diennakts veselības aprūpi;
 2. sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju;
 3. aprūpi personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 4. paliatīvo aprūpi;
 5. maksas pakalpojumus:
  1. klientu veselības un sociālā aprūpe,
  2. ambulatorie pakalpojumi (podiatrijas kabinets, fizioterapija),
  3. kafejnīcas pakalpojumi.

Cilvēkam kļūstot vecākam, kad dažādu apstākļu dēļ spējas parūpēties par sevi kļūst ierobežotas, nākas pieņemt lēmumu par došanos uz kādu no sociālās aprūpes centriem. Tas daudziem ir ļoti grūts lēmums, jo jāatstāj ierastā vide, kas senioriem parasti sagādā psiholoģiskas grūtības, jo vajag pielāgoties jaunajai videi un sadzīvot ar pārējiem sociālā aprūpes centra klientiem.

Biežākās senioru aprūpes problēmas

 1. Paaugstināts traumēšanās risks;
 2. Paaugstināts agresivitātes risks uz sevi un citiem;
 3. Izmaiņas domāšanas procesā;
 4. Jušanas un uztveres traucējumi;
 5. Pašcieņas trūkums;
 6. Pazemināta spēja tikt galā ar savu lomu (palīdzības sniedzēja/aprūpētāja spriedze).

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 10.07.2020.