COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ

Turpmāka pienesumu pieņemšana un

KLIENTU apmeklēšana notiek tikai iepriekš sazinoties ar Reģistratūru 

Kontaktinformācija:

Reģistratūras tālr. 67732623

 

vairāk informācijas
Labklājības ministrijas mājas lapā, sadaļas Sociālās aprūpes iestādēm”  dokumentā Informācija ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu tuviniekiem (15.04.2022.)
kā arī
2021.gada 28.septembra MK noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
*********************************************

 

COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ

Turpmāko KLIENTU uzņemšanas kārtību

iespējams noskaidrot sazinoties ar Reģistratūru

Kontaktinformācija:

Reģistratūras tālr. 67732623

 

vairāk informācija:
Labklājības ministrijas mājas lapā, sadaļas Sociālās aprūpes iestādēm” šajā dokumentā
kā arī
2021.gada 28.septembra MK noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 01.08.2022.