Sabiedriskā labuma balvas laureāte 2022. gadā – mūsu sociālā darbiniece Ilona Ceicāne. Viņa saņēma Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības atzinības rakstu “Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem”. Ilona strādā “Veselības un sociālās aprūpes centrā – Sloka” ar cilvēkiem, kuriem ir garīga rakstura traucējumi. Viņa organizē koncertus, kinovakarus, aprūpes centrā dzīvojošo cilvēku darbu izstādes, sadarbojas ar dažādām labdarības organizācijām, piesaista brīvprātīgos.

Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka
Foto no Jūrmalas pilsētas arhīva
Foto no Jūrmalas pilsētas arhīva