Īslaicīgs sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām, ir terminēts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu, saņemt atbalstu personas problēmu risināšanā un veselības stāvokļa vai funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības saņemt ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā. Tiek nodrošināta izmitināšana 24 stundas diennaktī, izpildot ģimenes ārsta vai citu speciālistu nozīmēto ārstēšanas plāna izpildi, izmantojot valsts noteiktās garantijas veselības aprūpē.

  • Lai saņemtu pakalpojumu, vispirms jāvēršas Jūrmalas Labklājības pārvaldē. 
  • Pakalpojums tiek nodrošināts Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, ar deklarēto adresi Jūrmalā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta Jūrmalā.
  • Citu pašvaldību iedzīvotājiem – pakalpojumu par maksu var saņemt jebkura persona atbilstoši noteiktajai maksai un pieejamajām vietām.
  • Pakalpojuma sniegšana tiek organizēta: Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā un Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā.
  • Pakalpojuma ilgums ir 60 dienas gadā, nepieciešamības gadījumā, ar iespēju pagarināt vēl uz 90 dienām.
  • Tālrunis informācijai: 67732623 (darba dienās no plkst. 9.00 – 16.30).
  • Pakalpojuma maksa saskaņā ar cenrādi.
  • Pakalpojuma apraksts pieejams šeit.

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 28.11.2023.