Terminēts (īslaicīgs) sociālās un veselības aprūpes pakalpojums cilvēkiem, kam veselības stāvokļa vai funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības saņemt ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā tiek nodrošināta izmitināšana 24 stundas diennaktī, izpildot ģimenes ārsta vai citu speciālistu nozīmēto ārstēšanu.

Pakalpojuma sniegšana tiek organizēta B korpusā.

Jūrmalniekiem! Veselības aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, ar deklarēto adresi Jūrmalā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta Jūrmalā. Pakalpojumu līdzfinansē Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde. Pakalpojuma ilgums ir 60 dienas gadā, nepieciešamības gadījumā, ar iespēju pagarināt vēl uz 90 dienām.

Citu pašvaldību iedzīvotājiem! Veselības aprūpes pakalpojumu par maksu var saņemt jebkura persona atbilstoši noteiktajai maksai un pieejamajām vietām.

Pakalpojuma maksa saskaņā ar cenrādi.

Pakalpojuma apraksts pieejams šeit.

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 01.08.2022.