Pilnais PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” Cenrādis pieejams šeit

Pakalpojumu apjoms tiek īstenots saskaņā ar ģimenes ārsta nosūtījumā noteikto, nepārsniedzot pakalpojuma saturā noteikto.

Ar Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saturu var iepazīties šeit

Ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu maksa no 2023.gada 1.janvāra

Pakalpojuma sniegšana atbilstoši aprūpes līmenim Cena dienā
1. un 2.aprūpes līmenis

 

42.89*

 

3. un 4. aprūpes līmenis

 

52.02*

 

* cena ir spēkā no 2023.gada 1.marta, ja personai uz 2022.gada 31.decembri bija spēkā esošas līgumiskās attiecības ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vai Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti”

 

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmērs 2023.gadā, saskaņā ar Jūrmalas domes 2022.gada 20.decembra lēmumu Nr.594 (protokols Nr.18, 27.punkts) ŠEIT

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 20.01.2023.