Terminēts īslaicīgas sociālās un veselības aprūpes pakalpojums cilvēkiem, kuriem vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un nepieciešams uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.

Pakalpojuma sniegšana tiek organizēta B korpusā.

Jūrmalniekiem! Terminēts īslaicīgās un veselības aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, ar deklarēto adresi Jūrmalā. Pakalpojumu līdzfinansē Jūrmalas Labklājības pārvalde. Pakalpojuma ilgums ir 60 dienas gadā, nepieciešamības gadījumā, ar iespēju pagarināt vēl uz 90 dienām.

Citu pašvaldību iedzīvotājiem! Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par maksu var saņemt jebkura persona atbilstoši noteiktajai maksai un pieejamajām vietām.

Pakalpojuma maksa saskaņā ar cenrādi.

Pakalpojuma apraksts pieejams šeit.

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 01.08.2022.