Ilgstošs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums pensijas vesuma personām un personām, kurām ir noteikts otrais, trešais vai ceturtais aprūpes līmenis, ja tās vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. Pakalpojuma ietvaros nodrošina cilvēkiem patstāvīgu mājokli, sociālo aprūpi un rehabilitāciju, ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.

 

  • Pakalpojuma sniegšana tiek organizēta: Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā un Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā.
  • Jūrmalniekiem pakalpojumu piešķir ar Jūrmalas Labklājības pārvaldes lēmumu.
  • Pakalpojumu par maksu var saņemt jebkura persona atbilstoši noteiktajai maksai un pieejamajām vietām.
  • Pakalpojuma maksa saskaņā ar cenrādi.
  • Pakalpojuma apraksts pieejams šeit.

 

Informācija sadaļā atjaunota 21.08.2023.