Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pilngadīgām personām ietvaros nodrošina cilvēkiem patstāvīgu mājokli, sociālo aprūpi un rehabilitāciju, ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.

 

Jūrmalniekiem! Pakalpojumu piešķir ar Jūrmalas Labklājības pārvaldes lēmumu.

Rīdziniekiem! Pakalpojumu piešķir ar Rīgas Sociālā dienesta nosūtījumu.

Salaspiliešiem! Pakalpojumu piešķir ar Salaspils novada sociālā dienesta lēmumu.

Citu pašvaldību iedzīvotājiem! Ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu par maksu var saņemt jebkura persona atbilstoši noteiktajai maksai un pieejamajām vietām.

Pakalpojuma maksa saskaņā ar cenrādi.

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 24.01.2022.