Grupu dzīvokļa pakalpojums nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas valstspilsētā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas institūcijā bija Jūrmalas valstspilsētas administratīvā teritorijā un kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Pakalpojuma sniegšana tiek organizēta Dūņu ceļā 2, Jūrmalā.

Pakalpojumu piešķir un finansē Jūrmalas Labklājības pārvalde.

Pakalpojuma apraksts pieejams šeit.

 

Informācija sadaļā atjaunota 16.08.2023.