Sazinieties ar mums!

Administrācija

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Gundars Prolis
Valdes priekšsēdētājs
67732482
gundars.prolis(at)vsacsloka.lv
Ligita Maziņa
Valdes loceklis
67732482
ligita.mazina(at)vsacsloka.lv

Administratīvā nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Ilze Nagodkina
Lietvedis
67732482
ilze.nagodkina(at)vsacsloka.lv
Agita Rēdere
Kvalitātes vadītājs
29565848
agita.redere(at)vsacsloka.lv
Datu aizsardzības speciālists
67732482
DAS(at)vsacsloka.lv

Finanšu analīzes un grāmatvedības nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Solvita Skore
Galvenais grāmatvedis
29179222
solvita.skore(at)vsacsloka.lv
Inita Neimane
Grāmatvedis
29179222
inita.neimane(at)vsacsloka.lv

Reģistratūra

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Natālija Kolobova
Administrators
67732623
natalija.kolobova(at)vsacsloka.lv
27882209
info@vsacsloka.lv

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Dace Rožāne
Nodaļas vadītājs
25774415
dace.rozane(at)vsacsloka.lv
Ilona Teihmane
Sociālais darbinieks
29479755
ilona.teihmane(at)vsacsloka.lv
Ilona Ceicāne
Sociālais darbinieks
22047222
ilona.ceicane(at)vsacsloka.lv
Antra Liekniņa
Frizieris
67732623
info(at)vsacsloka.lv

Veselības aprūpes nodrošinājuma nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Gunta Kraukle
Vecākā medicīnas māsa / nodaļas vadītājs
27882204
gunta.kraukle(at)vsacsloka.lv
Aldis Doļģis
Virsārsts
67147092
aldis.dolgis(at)vsacsloka.lv
Laura Piekus-Klinoviča
Fizioterapeits
67732623
info(at)vsacsloka.lv
Inese Janberga
Podologs
67732623
info(at)vsacsloka.lv
A, C, D korpusi
Medicīnas māsa (diennakts)
28646999
B korpuss 2.stāvs
Medicīnas māsa (diennakts)
27883331
B korpuss 4.stāvs
Medicīnas māsa
27814777

Saimniecības nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Aigars Strautnieks
Nodaļas vadītājs
29427999
aigars.strautnieks(at)vsacsloka.lv
Inita Neimane
Virtuves vadītāja p.i.
29389222
inita.neimane(at)vsacsloka.lv