Sazinieties ar mums!

Administrācija

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Gundars Prolis
Valdes priekšsēdētājs
67732482
gundars.prolis(at)vsacsloka.lv
Ligita Maziņa
Valdes loceklis
67732482
ligita.mazina(at)vsacsloka.lv

Administratīvā nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Ilze Nagodkina
Lietvedis
67732482
ilze.nagodkina(at)vsacsloka.lv
Agita Rēdere
Kvalitātes vadītājs
29565848
agita.redere(at)vsacsloka.lv
Datu aizsardzības speciālists
67732482
DAS(at)vsacsloka.lv

Finanšu analīzes un grāmatvedības nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Solvita Skore
Galvenais grāmatvedis
29179222
solvita.skore(at)vsacsloka.lv
Inita Neimane
Grāmatvedis
29179222
inita.neimane(at)vsacsloka.lv

Reģistratūra

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Natālija Kolobova
Administrators
67732623
natalija.kolobova(at)vsacsloka.lv
27882209
info@vsacsloka.lv

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Dace Rožāne
Nodaļas vadītājs
25774415
dace.rozane(at)vsacsloka.lv
Ilona Teihmane
Sociālais darbinieks
29479755
ilona.teihmane(at)vsacsloka.lv
Ilona Ceicāne
Sociālais darbinieks
22047222
ilona.ceicane(at)vsacsloka.lv
Antra Liekniņa
Frizieris
67732623
info(at)vsacsloka.lv
Inese Drozdova
Asistents / pavadonis
67732623
info(at)vsacsloka.lv

Veselības aprūpes nodrošinājuma nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Gunta Kraukle
Vecākā medicīnas māsa / nodaļas vadītājs
27882204
gunta.kraukle(at)vsacsloka.lv
Aldis Doļģis
Virsārsts
67147092
aldis.dolgis(at)vsacsloka.lv
Laura Piekus-Klinoviča
Fizioterapeits
67732623
info(at)vsacsloka.lv
Inese Janberga
Podologs
67732623
info(at)vsacsloka.lv
A, C, D korpusi
Medicīnas māsa (diennakts)
28646999
B korpuss 2.stāvs
Medicīnas māsa (diennakts)
27883331
B korpuss 4.stāvs
Medicīnas māsa
27814777

Saimniecības nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Aigars Strautnieks
Nodaļas vadītājs
29427999
aigars.strautnieks(at)vsacsloka.lv
Inita Neimane
Virtuves vadītāja p.i.
29389222
inita.neimane(at)vsacsloka.lv
Dežuranti
27879555
darba dienās