Sazinieties ar mums!

Administrācija

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Gundars Prolis
Valdes priekšsēdētājs
67732482
gundars.prolis(at)vsacsloka.lv
Ligita Maziņa
Valdes loceklis
67732482
ligita.mazina(at)vsacsloka.lv

Administratīvā daļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Ilze Nagodkina
Personāla speciālists - lietvedis
67732482
ilze.nagodkina(at)vsacsloka.lv
Gaļina Sušiņina
Jurists
29356486
galina.susinina(at)vsacsloka.lv
Inese Muižule
Sabiedrisko attiecību speciālists
inese.muizule(at)vsacsloka.lv
Agita Rēdere
Kvalitātes vadītājs
29565848
agita.redere(at)vsacsloka.lv
Natālija Kolobova
Administrators
67732623
natalija.kolobova(at)vsacsloka.lv
Ilze Brengule
Biroja administrators
67760569
ilze.brengule(at)vsacsloka.lv
Datu aizsardzības speciālists
67732482
DAS(at)vsacsloka.lv

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas departaments

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Dace Rožāne
Departamenta direktore
25774415
dace.rozane(at)vsacsloka.lv

Nodaļa "Sloka"

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Ilona Teihmane
Sociālais darbinieks
29479755
ilona.teihmane(at)vsacsloka.lv
Inese Krivko
Sociālais aprūpētājs
info(at)vsacsloka.lv
Antra Liekniņa
Frizieris
67732623
info(at)vsacsloka.lv

Nodaļa "Jaundubulti""

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Iveta Gāliņa
Nodaļas vadītāja
65908554
iveta.galina(at)vsacsloka.lv
Daina Gedule
Sociālais darbinieks
67730421
daina.gedule(at)vsacsloka.lv
Imelda Šakina
Sociālais aprūpētājs
26136889
imelda.sakina(at)vsacsloka.lv
Jeļena Monajenkova
Frizieris
67767326

Aprūpe mājās pakalpojums

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Iveta Gāliņa
Nodaļas vadītāja
65908554
iveta.galina(at)vsacsloka.lv
Gunta Cipule
Sociālais darbinieks
26456881
gunta.cipule(at)vsacsloka.lv
Zane Ivanovska
Sociālais aprūpētājs
26607518
zane.ivanovska(at)vsacsloka.lv
Daiga Mieze
Sociālais aprūpētājs
22008395
daiga.mieze(at)vsacsloka.lv

Nakts patversme

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Grats Grāvelsins
Nakts patversmes vadītājs
67730156
grats.gravelsins(at)vsacsloka.lv
Olga Sapelkina
Sociālais darbinieks
67730156
ilga.sapelkina(at)vsacsloka.lv

Centrs "Ķemeri"

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Ilona Ceicāne
Centra vadītāja
22047222
ilona.ceicane(at)vsacsloka.lv
Sandra Malceniece
Sociālais aprūpētājs
sandra.malceniece(at)vsacsloka.lv
Sonora Kosinska
Sociālais rehabilitētājs
sonora.kosinska(at)vsacsloka.lv
Venantra Jāņkalna
Interešu pulciņa vadītājs
venantra.jankalna(at)vsacsloka.lv
Linards Mednis
Interešu pulciņa vadītājs
Guna Liģere
Interešu pulciņa vadītājs

Veselības aprūpes departaments

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Uģis Iskrovs
Departamenta direktors
29468259
ugis.iskrovs(at)vsacsloka.lv
Aldis Doļģis
Virsārsts
67147092
aldis.dolgis(at)vsacsloka.lv
Gunta Kraukle
Galvenā medicīnas māsa
27882204
gunta.kraukle(at)vsacsloka.lv
B korpuss 2.stāvs, Nodaļa "Sloka"
Medicīnas māsa (diennakts)
27883331
B korpuss 4.stāvs, Nodaļa "Sloka"
Medicīnas māsa
27814777
SASRN Jaundubulti
Medicīnas māsa
67769531
Laura Piekus-Klinoviča
Fizioterapeits, Nodaļa "Sloka"
67732623
info(at)vsacsloka.lv
Aiva Vītola
Fizioterapeits, Nodaļa "Jaundubulti"
67767326
info(at)vsacsloka.lv
Inese Janberga
Podologs, Nodaļa "Sloka"
67732623
info(at)vsacsloka.lv
Megija Kursīte
Podologs, Nodaļa "Jaundubulti"

Finanšu departaments

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Inga Falkenburga
Departamenta direktore
29179222
inga.falkenburga(at)vsacsloka.lv
Alda Avina
Vecākais grāmatvedis
29179222
alda.avina(at)vsacsloka.lv
Vija Brovacka
Vecākais grāmatvedis
29179222
vija.brovacka(at)vsacsloka.lv
Irina Makuža
Grāmatvedis
29179222
irina.makuza(at)vsacsloka.lv

Saimniecības departaments

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Aigars Strautnieks
Departamenta direktors
29427999
aigars.strautnieks(at)vsacsloka.lv
Einārs Gudelis
Saimniecības pārzinis
29368108
einars.gudelis(at)vsacsloka.lv
Vladislavs Prokofjevs
Ēku sistēmas inženieris
29266664
vladislavs.prokofjevs(at)vsacsloka.lv
Inita Videniece
Virtuves vadītājs
67769253
inita.videniece(at)vsacsloka.lv
Ziedonis Putniņš
Specializētā transporta dispečeris
28387564
ziedonis.putnins(at)vsacsloka.lv