Sazinieties ar mums!

Administrācija

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Gundars Prolis
Valdes priekšsēdētājs
67732482
gundars.prolis(at)vsacsloka.lv
Ligita Maziņa
Valdes loceklis
67732482
ligita.mazina(at)vsacsloka.lv

Administratīvā daļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Ilze Nagodkina
Personāla speciālists - lietvedis
67732482
ilze.nagodkina(at)vsacsloka.lv
Agita Rēdere
Kvalitātes vadītājs
29565848
agita.redere(at)vsacsloka.lv
Natālija Kolobova
Administrators
67732623
natalija.kolobova(at)vsacsloka.lv
Ilze Brengule
Biroja administrators
67760569
ilze.brengule@vsacsloka.lv
Datu aizsardzības speciālists
67732482
DAS(at)vsacsloka.lv

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas departaments

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Dace Rožāne
Departamenta direktore
25774415
dace.rozane(at)vsacsloka.lv

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa "Sloka"

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Ilona Teihmane
Sociālais darbinieks
29479755
ilona.teihmane(at)vsacsloka.lv
Antra Liekniņa
Frizieris
67732623
info(at)vsacsloka.lv

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa "Jaundubulti""

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Iveta Gāliņa
Nodaļas vadītāja
65908554
iveta.galina(at)vsacsloka.lv
Daina Gedule
Sociālais darbinieks
67730421
daina.gedule(at)vsacsloka.lv
Vija Vaišļa
Sociālais rehabilitētājs
28630696
vija.vaisla(at)vsacsloka.lv
Diāna Grāmatiņa
Sociālais rehabilitētājs
28630696
diana.gramatina(at)vsacsloka.lv
Imelda Šakina
Sociālais aprūpētājs
26136889
imelda.sakina(at)vsacsloka.lv
Solvita Svelpe
Sociālais aprūpētājs
27843033
solvita.svelpe(at)vsacsloka.lv

Aprūpe mājās pakalpojums

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Iveta Gāliņa
Nodaļas vadītāja
65908554
iveta.galina(at)vsacsloka.lv
Gunta Cipule
Sociālais darbinieks
26456881
gunta.cipule(at)vsacsloka.lv
Zane Ivanovska
Sociālais aprūpētājs
26607518
zane.ivanovska(at)vsacsloka.lv
Daiga Mieze
Sociālais aprūpētājs
22008395
daiga.mieze(at)vsacsloka.lv

Nakts patversme

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Grats Grāvelsins
Nakts patversmes vadītājs
67730156
grats.gravelsins(at)vsacsloka.lv
Olga Sapelkina
Sociālais darbinieks
67730156
ilga.sapelkina(at)vsacsloka.lv

Dienas centrs "Ķemeri"

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Leons Tiļļa
Centra vadītājs
26353992
leons.tilla(at)vsacsloka.lv
Ilona Ceicāne
Centra vadītāja p.i.
22047222
ilona.ceicane(at)vsacsloka.lv
Baiba Turka
Sociālais darbinieks
Sandra Malceniece
Sociālais aprūpētājs
sandra.malceniece(at)vsacsloka.lv

Veselības aprūpes departaments

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Uģis Iskrovs
Departamenta direktors
29468259
ugis.iskrovs(at)vsacsloka.lv
Aldis Doļģis
Virsārsts
67147092
aldis.dolgis(at)vsacsloka.lv
Gunta Kraukle
Galvenā medicīnas māsa
27882204
gunta.kraukle(at)vsacsloka.lv
Kristīne Karlštrema-Rudzīte
Vecākā medicīnas māsa
67769531
kristine.karlstrema.rudzite(at)vsacsloka.lv
Laura Piekus-Klinoviča
Fizioterapeits
67732623
info(at)vsacsloka.lv
Inese Janberga
Podologs
67732623
info(at)vsacsloka.lv
B korpuss 2.stāvs, SASRN Sloka
Medicīnas māsa (diennakts)
27883331
B korpuss 4.stāvs, SASRN Sloka
Medicīnas māsa
27814777

Finanšu departaments

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Ilona Rutka
Departamenta direktore
29179222
Ilona.rutka(at)vsacsloka.lv
Inita Neimane
Vecākais grāmatvedis
29179222
inita.neimane(at)vsacsloka.lv
Irina Makuža
Grāmatvedis
29179222
irina.makuza(at)vsacsloka.lv
Vija Bravacka
Vecākais grāmatvedis
29179222
vija.bravacka(at)vsacsloka.lv

Saimniecības departaments

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Aigars Strautnieks
Departamenta direktors
29427999
aigars.strautnieks(at)vsacsloka.lv
Einārs Gedulis
Saimniecības pārzinis
29368108
einars.gedulis(at)vsacsloka.lv
Vladislavs Prokofjevs
Ēku sistēmas inženieris
29266664
vladislavs.prokofjevs(at)vsacsloka.lv
Inita Videniece
Virtuves vadītājs
67769253
inita.videniece(at)vsacsloka.lv
Ziedonis Putniņš
Specializētā transporta dispečets
28387564
ziedonis.putnins(at)vsacsloka.lv