Iepirkuma priekšmets
Inkontinences un ādas kopšanas līdzekļu piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
Nr.SL 2019/4
Iepirkuma statuss
Pabeigts
Paziņojuma publikācijas datums
31.01.2019
Paziņojums
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš
11.02.2019. plkst.10.00
Iepirkuma metode
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā