Iepirkuma priekšmets
Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
SL 2017/4
Iepirkuma statuss
Jauns
Paziņojuma publikācijas datums
07.10.2017
Paziņojums

Te vēl kkas papildus ja nepieciešams

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš
23.10.2017 plkst. 14:00
Infromācija par pieņemto lēmumu
Iepirkuma metode
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā