Iepirkuma priekšmets
„Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs
SL 2018/6
Iepirkuma statuss
Pabeigts
Paziņojuma publikācijas datums
11.10.2018
Paziņojums
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš
23.10.2018. plkst.10.00
Infromācija par pieņemto lēmumu
Iepirkuma metode
9.panta kārtībā