Jūrmalas pilsētas Atzinības rakstu “Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem” pasniedza Valentīnai Karcevai. Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”  medicīnas māsa Valentīna Karceva Jūrmalā strādā kopš 1969. gada, Centrā no 1969. – 1975. gadam un no 1993.gada līdz pat šodienai, kopumā vairāk kā 32 gadus. Darbā vienmēr korekta, vienlīdz prasīga kā pret sevi, tā pret kolēģiem. Labākā balva – veseli un laimīgi klienti.

 

Foto no Jūrmalas pilsētas arhīva