Iepirkuma priekšmets
Pilna servisa darba apģērbu noma pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
NR.SL2017/6
Iepirkuma statuss
Pabeigts
Paziņojuma publikācijas datums
28.10.2017
Paziņojums

Papildus informācijas lauks

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš
30.10.2017 plkst. 12:00
Iepirkuma metode
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā