Iepirkuma priekšmets
“Pārtikas produktu piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs
SL2018/5
Iepirkuma statuss
Pabeigts
Paziņojuma publikācijas datums
18.09.2018
Paziņojums

Iepirkums pārtraukts

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš
09.10.2018. plkst.10.00
Iepirkuma metode
atklāts konkurss