Jebkuram Centra darbiniekam ir tiesības ziņot par Centrā notikušo vai iespējamo darba kārtības (Noteikumu un citu iekšējo normatīvo aktu), darba līgumu pārkāpumu, ārējo normatīvo aktu pārkāpumu vai tādu cita darbinieka, neatkarīgi no ieņemamā amata un pakļautības formas, rīcību, kas apdraud vai var apdraudēt Centra darbu, prestižu un reputāciju, klientu un citu Centra darbinieku tiesības un intereses.

Centrā Trauksmes ziņojumus var iesniegt:

  • elektroniski uz e-pastu: trauksmescelejs (at) vsacsloka.lv;
  • zvanot vai rakstot īsziņas, vai lietojot sazināšanās aplikācijas;
  • ievietojot ziņojumu īpaši izveidotā slēdzamā trauksmes ziņojumu pastkastītē ar uzrakstu „Trauksmes celšanas ziņojumi”, kas izvietotas Centra A un B korpusu I stāvos un nav pakļautas videonovērošanai.

Centrs aicina Trauksmes ziņošanas gadījumos izmantot ziņojuma veidlapu šeit 

Atbildīgā persona neatkarīgi no veida, kādā ir saņemts Trauksmes celšanas ziņojums par pārkāpumu, reģistrē ziņojumu speciāli tam izveidotā žurnālā, nodrošinot informācijas par ziņotāja identificējošiem datiem neizpaušanu.

Atbildīgā persona:      Administratīvās nodaļas lietvedis Ilze Nagodkina, tālr. 67732482.

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 21.09.2020.