Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.

Sociālo pakalpojumu sniedzējs PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” atrodas Jūrmalā, Slokā estētiskā vietā Lielupes krastā ar plašu zaļo zonu, tādējādi esošā apkārtējā vide potenciāli veicina kvalitatīvu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Ārstniecības iestādes kods – 130020301, reģistrēts 11.11.1994.

Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas Nr.38, reģistrēts 19.12.2005., pārreģistrēts 22.02.2019.

Centra piedāvātie pakalpojumi:

  • Tiek sniegti kvalificēti pakalpojumi tiem, kam nepieciešama sociālā aprūpe un kvalificēta medicīnas personāla uzraudzība;
  • Centrā atrodas – sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa pilngadīgām personām, pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti un ar fiziska rakstura traucējumiem, personām ar garīga rakstura traucējumiem, kur tiek vispusīgi nodrošinātas šo cilvēku vajadzības gan pēc sociālās, gan medicīniskās un garīgās palīdzības;
  • Pieejami arī maksas pakalpojumi cilvēkiem, kuriem nepieciešama kopšana, pieskatīšana uz laiku un kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzība.

Centra galvenie uzdevumi:

  • Nodrošināt klientu veselības aprūpi;
  • Nodrošināt sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju;
  • Uzlabot klienta veselības un sociālās funkcionēšanas spējas;
  • Sniegt psihosociālo atbalstu.

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 18.08.2023.