Jūrmalas pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.

Centrs ir sociālo pakalpojumu sniedzējs, kurš 2005.gada 19.decembrī reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā Nr. 38. Pakalpojuma pārreģistrācija veikta 2019.gada 22.februārī.

Centra Ārstniecības iestādes kods ir 130020301.