Sociālo pakalpojumu sniedzējs PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” atrodas Jūrmalā, Slokā estētiskā vietā Lielupes krastā ar plašu zaļo zonu, tādējādi esošā apkārtējā vide potenciāli veicina kvalitatīvu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

PSIA VSAC „Sloka” piedāvātie pakalpojumi:

 •  Tiek sniegti kvalificēti pakalpojumus tiem, kam nepieciešama sociālā aprūpe un kvalificēta medicīnas personāla uzraudzība;
 • Centrā atrodas – veselības aprūpes nodaļa, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa, sociālās aprūpes nodaļa, pansionāta nodaļa personām ar garīga rakstura traucējumiem, kur tiek vispusīgi nodrošinātas šo cilvēku vajadzības gan pēc sociālās, gan medicīniskās un garīgās palīdzības;
 • Pieejami arī maksas pakalpojumi cilvēkiem, kuriem nepieciešama kopšana, pieskatīšana uz laiku un kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzība.
 • Sniedzam arī mājas aprūpes un dienas stacionāra pakalpojumus.

PSIA VSAC „Sloka” galvenie uzdevumi:

 • Nodrošināt klientu veselības aprūpi;
 • Nodrošināt sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju;
 • Uzlabot klienta veselības un sociālās funkcionēšanas spējas;
 • Sniegt psihosociālo atbalstu;

“Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” piedāvā sekojošus pakalpojumus:

 1. diennakts veselības aprūpi;
 2. sociālo un veselības rehabilitāciju;
 3. garīgi slimo aprūpi;
 4. paliatīvo aprūpi;
 5. veselības aprūpi mājās;
 6. maksas pakalpojumus:
  1. klientu veselības un sociālā aprūpe,
  2. ambulatorie pakalpojumi (ultrasonogrāfija, fizikālā terapija, podiatrijas kabinets, hidromasāža, zobārstniecība),
  3. viesnīcas pakalpojumi,
  4. kafejnīcas pakalpojumi.

Cilvēkam kļūstot vecam, kad dažādu apstākļu dēļ spēja parūpēties par sevi kļūst ierobežotas, nākas pieņemt lēmumu par došanos uz kādu no sociālās aprūpes centriem. Tas daudziem ir ļoti grūts lēmums, jo jāatstāj ierastā vide, kas vecam cilvēkam parasti sagādā psiholoģiskas grūtības, jo vajag pielāgoties jaunajai videi un sadzīvot ar pārējiem sociālā aprūpes centra klientiem.

Biežākās veco ļaužu aprūpes problēmas

 1. Paaugstināts traumēšanās risks;
 2. Paaugstināts bojājumu risks;
 3. Paaugstināts agresivitātes risks uz sevi un citiem;
 4. Izmaiņas domāšanas procesā;
 5. Jušanas un uztveres traucējumi;
 6. Pašcieņas trūkums;
 7. Pazemināta spēja tikt galā ar savu lomu (palīdzības sniedzēja/aprūpētāja spriedze).