COVID-19 karantīnas noteikto ierobežojumu dēļ

Turpmāka KLIENTU apmeklēšana un pienesumu pieņemšana ir pārtraukta

sīkāka informācija sazinoties ar reģistratūru!

Kontaktinformācija:

Reģistratūras tālr. 67732623

 

vairāk informācijas
Labklājības ministrijas mājas lapā, sadaļas Sociālās aprūpes iestādēm” šajā dokumentā
kā arī
2020.gada 9.jūnija MK noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

*********************************************

 

COVID-19 karantīnas noteikto ierobežojumu dēļ

Turpmāko KLIENTU uzņemšanas kārtību

iespējams noskaidrot sazinoties ar Reģistratūru

Kontaktinformācija:

Reģistratūras tālr. 67732623

 

vairāk informācija:
Labklājības ministrijas mājas lapā, sadaļas Sociālās aprūpes iestādēm” šajā DOKUMENTĀ
kā arī
2020.gada 9.jūnija MK noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”