COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ

Turpmāka pienesumu pieņemšana un

KLIENTU apmeklēšana notiek tikai iepriekš sazinoties ar Reģistratūru

Kontaktinformācija:

Reģistratūras tālr. 67732623

 

vairāk informācijas
Labklājības ministrijas mājas lapā, sadaļas Sociālās aprūpes iestādēm” šajā dokumentā
kā arī
2020.gada 9.jūnija MK noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai
*********************************************

 

COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ

Turpmāko KLIENTU uzņemšanas kārtību

iespējams noskaidrot sazinoties ar Reģistratūru

Kontaktinformācija:

Reģistratūras tālr. 67732623

 

vairāk informācija:
Labklājības ministrijas mājas lapā, sadaļas Sociālās aprūpes iestādēm” šajā dokumentā
kā arī
2020.gada 9.jūnija MK noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

***************************************************************************************************************************

Pamatojoties uz Darba likuma 133.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.354 “Par darba dienas pārcelšanu 2021.gadā”un ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 12.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/21-33

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”

2021.gadā pārceļ darba dienas :

no pirmdienas, 2021.gada 3.maija, uz sestdienu, 2021.gada 8.maiju;

no piektdienas, 2021.gada 25.jūnija, uz sestdienu, 2021.gada 19.jūniju;

no piektdienas, 2021.gada 19.novembra, uz sestdienu, 2021.gada 13.novembri.

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 18.06.2021.