Veselības aprūpe mājās ir māsu vai ārsta palīgu (feldšeru) sniegtā veselības aprūpe pacientam tā dzīvesvietā. Veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta, lai pacients pēc operācijas vai pārciestas slimības, traumas vai kādām manipulācijām, pēc kurām vairs nav nepieciešams uzkavēties stacionārā, varētu ātrāk doties mājās.

Veselības aprūpe mājās ietver šādus aprūpes pakalpojumus:

  • medikamentu ievadīšanu,
  • ādas bojājumu aprūpi,
  • urīna ilgkatetra maiņu un aprūpi,
  • mākslīgās atveres aprūpi, t.s. pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi,
  • u.c.

Pakalpojuma maksa saskaņā ar cenrādi.