Cilvēkiem, kam veselības stāvokļa vai funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības saņemt ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā tiek nodrošināta izmitināšana 24 stundas diennaktī, izpildot ģimenes ārsta vai citu speciālistu nozīmēto ārstēšanu.

Veselības aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, ar deklarēto adresi Jūrmalā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta Jūrmalā. Pakalpojumu līdzfinansē Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde. Pakalpojuma ilgums ir 60 dienas gadā.

Pakalpojuma maksa saskaņā ar cenrādi.