Specializētās darbnīcas ir sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kur speciāli pielāgotā darba telpā ar speciālistu atbalstu tiek veicinātas personu ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk šajā nodaļā – persona) darbspējas un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes, kā arī attīstītas viņu sociālās un funkcionēšanas prasmes.

Pakalpojuma sniegšana tiek organizēta Dūņu ceļā 2, Jūrmalā.

Pakalpojumu piešķir un finansē Jūrmalas Labklājības pārvalde.

Pakalpojuma apraksts pieejams šeit.

 

Informācija sadaļā atjaunota 16.08.2023.