Valsts apmaksātu pakalpojumu ir tiesības saņemt pilngadīgas personas ar smaga garīga rakstura traucējumiem, 1. un 2. grupas invalīdus ar garīgu atpalicību, personas, kuras slimo ar hroniskām psihiskām saslimšanām, kurām ir nepieciešama patstāvīga sociālā un medicīniskā aprūpe. Pakalpojumu piešķir Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Par personīgajiem līdzekļiem pakalpojumu ir tiesības saņemt pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem vai personām, kurām uzvedības un veselības stāvokļa dēļ ir pazīmes, kas liecina par psihisku vai garīgu saslimšanu.

Pakalpojuma maksa saskaņā ar cenrādi.