Pilnais PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” Cenrādis pieejams šeit

INFORMĒJAM, ka ar 2021.gada 1.janvāri tiek mainīti sniegto pakalpojumu izcenojumi. Turpmāk, pakalpojumu saturs un apjoms tiek noteikts atbilstoši esošajam vispārīgajam cenrādim.

Pakalpojumu apjoms tiek īstenots saskaņā ar ģimenes ārsta nosūtījumā noteikto, nepārsniedzot pakalpojuma saturā noteikto.

Ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu maksa no 2021.gada 01.janvāra

Pakalpojuma sniegšana atbilstoši aprūpes līmenim Cena dienā
1. un 2.aprūpes līmenis

 

30.39
3. un 4. aprūpes līmenis

 

45.87

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 01.03.2021.