Pilnais PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” Cenrādis pieejams šeit

INFORMĒJAM, ka ar 2020.gada 01.martu tiek mainīti sniegto pakalpojumu izcenojumi Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansētajam pakalpojumam. Turpmāk, pakalpojumu saturs un apjoms Rīgas pilsētas līdzfinansētā pakalpojumā tiek noteikts atbilstoši esošajam vispārīgajam cenrādim.

Pakalpojumu apjoms tiek īstenots saskaņā ar ģimenes ārsta nosūtījumā noteikto, nepārsniedzot pakalpojuma saturā noteikto.

Ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu maksa no 2020.gada 01.marta

Pakalpojuma sniegšana atbilstoši aprūpes līmenim Cena dienā
1. un 2.aprūpes līmenis 25.53
3. aprūpes līmenis 36.31
4.aprūpes līmenis 38.17