Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Praktikums” ir PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” dibināta izglītības iestāde, kas īsteno ISCED 4.līmeņa un profesionālās izaugsmes un personīgās attīstības izglītības programmas:

  • pieaugušo neformālās izglītības programmas;
  • profesionālās tālākizglītības programmas (ar kvalifikācijas ieguvi);
  • profesionālās pilnveides programmas;
  • pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas;
  • ārstniecības personu tālākizglītības kursus.

Izglītības programmas tiek īstenotas klātienē un neklātienē, t.sk. tālmācībā. Programmu saturs balstīts uz jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem, integrējot dažādas zinātņu nozares, un ne mazāk kā 40% no mācību procesa veido praktiskās nodarbības, lai nodrošinātu jebkura dalībnieka spēju pielietot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā. Izglītības programmu īstenošanu nodrošina dažādu zinātnes nozaru valsts līmeņa eksperti.

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 01.07.2019.