Terminēts (īslaicīgs) īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums cilvēkiem, kuriem vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un nepieciešams uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.

Pakalpojuma sniegšana tiek organizēta B korpusa 4.stāvā.

Jūrmalniekiem! Sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek nodrošināts Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, ar deklarēto adresi Jūrmalā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta Jūrmalā. Pakalpojumu līdzfinansē Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde. Pakalpojuma ilgums ir 90 dienas gadā.

Citu pašvaldību iedzīvotājiem! Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par maksu var saņemt jebkura persona atbilstoši noteiktajai maksai un pieejamajām vietām.

Pakalpojuma maksa saskaņā ar cenrādi.

Pakalpojuma apraksts pieejams šeit.