Cilvēkiem, kuriem vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un nepieciešams uzlabot vai atjaunot aktivitātes sabiedrībā.