Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pilngadīgām personām ietvaros nodrošina cilvēkiem patstāvīgu mājokli, sociālo aprūpi un rehabilitāciju, ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.

Pakalpojuma sniegšana ar Jūrmalas pilsētas līdzfinansējumu tiek organizēta B korpusa 3.stāvā, ar pašu finansējumu vai citu pašvaldību līdzfinansējumu  – A korpusā.

Jūrmalniekiem! Pakalpojumu piešķir ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes lēmumu.

Rīdziniekiem! Pakalpojumu piešķir ar Rīgas Sociālā dienesta nosūtījumu.

Salaspiliešiem! Pakalpojumu piešķir ar Salaspils novada sociālā dienesta lēmumu.

Citu pašvaldību iedzīvotājiem! Ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu par maksu var saņemt jebkura persona atbilstoši noteiktajai maksai un pieejamajām vietām.

Pakalpojuma maksa saskaņā ar cenrādi.