Aprūpes mājās pakalpojums ietver personas minimāli nepieciešamo aprūpi, izvērtējot katras personas pašaprūpes spējas. Ja personai ir noteikts pirmais, otrais vai trešais aprūpes līmenis, tad aprūpes mājās pakalpojuma apjoms tiek noteikts atbilstoši aprūpes līmenim.

Servisa dzīvokļa pakalpojums tiek sniegts personai ar funkcionāliem traucējumiem, lai nodrošinātu pēc iespējas ilgāku neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi mājoklī, saglabājot pašaprūpes iespējas un funkcionēšanu sabiedrībā.

  • Lai saņemtu pakalpojumu, vispirms jāvēršas Jūrmalas Labklājības pārvaldē
  • Pakalpojuma sniegšana tiek organizēta klienta dzīvesvietā, koordinēta nodaļā “Jaundubulti” Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā.
  • Tālrunis informācijai: 65908554 (darba dienās no plkst. 9.00 – 16.30).
  • Aprūpe mājās pakalpojuma apraksts pieejams šeit.
  • Servisa dzīvokļa pakalpojuma apraksts pieejams šeit.

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 28.11.2023.