Dienas aprūpes centrā personām ar garīgas veselības traucējumiem tiek nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dienas laikā nestrādājošiem vai strādājošiem nepilnu darba laiku personām ar invaliditāti ar garīgās veselības traucējumiem, kuri neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus. Pakalpojums tiek sniegts personām no 15 gadu vecuma.

Pakalpojuma sniegšana tiek organizēta Dūņu ceļā 2, Jūrmalā.

Pakalpojumu piešķir un finansē Jūrmalas Labklājības pārvalde.

Pakalpojuma apraksts pieejams šeit.

 

Informācija sadaļā atjaunota 25.01.2023.