Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām ar vidējiem un smagiem garīga rakstura traucējumiem, lai īslaicīgi atslogotu piederīgos no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas.

Pašlaik netiek uzņemts neviens klients pakalpojuma saņemšanai!