Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām ar vidējiem un smagiem garīga rakstura traucējumiem, lai īslaicīgi atslogotu piederīgos no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas.