2021.gada oktobri veidojām kā labo darbu mēnesi. Četru nedēļu garumā Centra darbinieki kopā ar klientiem organizēja vairākas apkārtnes sakopšanas talkas. Katram pasākumam bija tematiska ievirze.

Trešā talka – Pirmā pasaules karā kritušo karavīru Slokas kapu sakopšana.

Klienti veltīja savu brīvo laiku, lai sakoptu karavīru brāļu kapu kopiņas – no sūnām tika notīrītas plāksnītes un apmalītes, sagrābtas lapas.

 

 

 

Informācija ievietota 10.11.2021.