Iepirkuma priekšmets
Medikamentu un medicīnas preču piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
SL 2017/5
Iepirkuma statuss
Jauns
Paziņojuma publikācijas datums
17.10.2017
Paziņojums

Kkāda papildus informācija par iepirkumu

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš
13.07.2017. līdz plkst. 10.00
Infromācija par pieņemto lēmumu
Iepirkuma metode
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā