Iepirkuma priekšmets
Medikamentu un medicīnas preču piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
Nr.SL 2018/3
Iepirkuma statuss
Jauns
Nolikums
Paziņojuma publikācijas datums
10.08.2018
Paziņojums
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš
21.08.2018. plkst.10.00
Iepirkuma metode
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā