Sazinieties ar mums!

Administrācija

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Gundars Prolis
Valdes loceklis
67147090
gundars.prolis(at)vsacsloka.lv
Vera Keidāne
Iestādes vadītāja palīgs
25705577
vera.keidane(at)vsacsloka.lv
Inna Kyrylenko
Izpilddirektore veselības aprūpes jomā
26692444
inna.kyrylenko(at)vsacsloka.lv
Kristaps Keišs
Izpilddirektors sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā
25774415
kristaps.keiss(at)vsacsloka.lv
Ilga Pīrante
Izpilddirektors saimniecības jautājumos
29427999
ilga.pirante(at)vsacsloka.lv

Administratīvā nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Sandra Bērziņa
Personāla speciāliste
27886696
sandra.berzina(at)vsacsloka.lv
Agita Rēdere
Kvalitātes vadītāja
67732696
agita.redere(at)vsacsloka.lv
Ilze Laidiņa
Galvenā medicīnas māsa
27882204
ilze.laidina(at)vsacsloka.lv

Finanšu analīzes un grāmatvedības nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Inga Girviča
Galvenais grāmatvedis
29179222
inga.girvica(at)vsacsloka.lv
Nataļja Mihno
Finansists
29179222
natalja.mihno(at)vsacsloka.lv

Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Inta Kļava
Nodaļas vadītāja
27882209
inta.klava(at)vsacsloka.lv
Ligita Maruta Ozola
Fizioterapeits
29423626
ligita.ozola(at)vsacsloka.lv
Asistents / pavadonis
27882209
Linda Medne
Podologs
27827482
linda.medne(at)vsacsloka.lv
Maruta Filipenoka
Stomatologs
20621824
info(at)vsacsloka.lv
Antra Liekniņa
Frizieris
info(at)vsacsloka.lv

Pansionāta nodaļa personām ar garīga rakstura traucējumiem

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Ilona Teihmane
Sociālais darbinieks
29479755
ilona.teihmane(at)vsacsloka.lv
Iveta Purne
Sociālais darbinieks
67732623
iveta.purne(at)vsacsloka.lv
Raitis Čebikins
Sociālais aprūpētājs
22047222
raitis.cebikins(at)vsacsloka.lv
Līga Kaliuša
Sociālais rehabilitētājs
22047222
liga.kaliusa(at)vsacsloka.lv
Antra Maršava
Ārsts - internists
67147092
antra.marsava(at)vsacsloka.lv
Elita Arāja
Psihiatrs
67147085
elita.araja(at)vsacsloka.lv
Ergoterapeits
67147085
info(at)vsacsloka.lv
Kitija Iesala
Vecākais aprūpētājs
26117745
kitija.iesala(at)vsacsloka.lv
Medicīnas māsa (diennakts)
28646999
info(at)vsacsloka.lv

Veselības aprūpes nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Valentīna Švalbe
Sociālais aprūpētājs
67732623
valentina.svalbe(at)vsacsloka.lv
Aldis Doļģis
Ārsts
aldis.dolgis(at)vsacsloka.lv
Inna Kyrylenko
Ārsts-internists
26692444
inna.kyrylenko(at)vsacsloka.lv
Medicīnas māsa (diennakts)
27883331
info(at)vsacsloka.lv

Sociālās aprūpes nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Inna Kyrylenko
Ārsts-internists
26692444
inna.kyrylenko(at)vsacsloka.lv
Aprūpētāji/ māsu palīgi (diennakts)
67147088
info(at)vsacsloka.lv

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Aina Ābola
Sociālā darbiniece
27882203
aina.abola(at)vsacsloka.lv
Antra Maršava
Ārsts-internists
67147092
antra.marsava(at)vsacsloka.lv
Medicīnas māsa (diennakts)
27814777
info(at)vsacsloka.lv

Dienas stacionārs

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Inna Kyrylenko
Ārsts-internists
26692444
inna.kyryleko(at)vsacsloka.lv
Medicīnas māsa (diennakts)
67147093
info(at)vsacsloka.lv

Virtuve / ēdnīca

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Vija Pauniņa
Virtuves vadītāja
29389222
vija.paunina(at)vsacsloka.lv

Specializētais tranports

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Ilga Pīante
Izpilddirektors saimniecības jautājumos
29427999
ilga.pirante(at)vsacsloka.lv

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Praktikums"

Darbinieks
Amats
Telefona numurs
E-pasts
Kristaps Keišs
Direktors
25774415
izglitiba.praktikums(at)gmail.com
Ilona Teihmane
Sekretāre
28667745
izglitiba.praktikums(at)gmail.com
Nataļja Mihno
Finansists
29179222
natalja.mihno(at)vsacsloka.lv