Sazinieties ar mums!

Administrācija

Darbinieks
Telefona numurs
E-pasts
Valdes loceklis Boriss Doņņikovs
67147090
boriss.donnikovs(at)vsacsloka.lv
Valdes locekļa palīgs finanšu jomā Edmunds Klēbers
67147090
edmunds.klebers(at)vsacsloka.lv
Izpilddirektore veselības aprūpes jomā Inna Kyrylenko
26692444
inna.kyrylenko(at)vsacsloka.lv
Izpilddirektors sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā Kristaps Keišs
25774415
kristaps.keiss(at)vsacsloka.lv
Izpilddirektors saimniecības jautājumos Ilga Pīrante
29427999
ilga.pirnate(at)vsacsloka.lv

Administratīvā nodaļa

Darbinieks
Telefona numurs
E-pasts
Personāla speciāliste Sandra Bērziņa
27886696
sandra.berzina(at)vsacsloka.lv
Kvalitātes vadītāja Agita Rēdere
67732696
agita.redere(at)vsacsloka.lv
Jurists Sergejs Poļežajevs
67147090
info(at)vsacsloka.lv

Finanšu analīzes un grāmatvedības nodaļa

Darbinieks
Telefona numurs
E-pasts
Galvenais grāmatvedis Inga Girviča
29179222
inga.girvica(at)vsacsloka.lv
Finansists Nataļja Mihno
29179222
natalja.mihno(at)vsacsloka.lv

Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļa

Darbinieks
Telefona numurs
E-pasts
Nodaļas vadītāja Inta Kļava
27882209
inta.klava(at)vsacsloka.lv
Sociālā darbiniece Marita Grancovska
27882203
marita.grancovska(at)vsacsloka.lv
Sociālais aprūpētājs Inga Āboltiņa-Ānoliņa
29444529
inga.aboltina(at)vsacsloka.lv
Fizioterapeits Laura Arāja
27337751
laura.araja(at)vsacsloka.lv
Fizioterapeita asistents Ligita Maruta Ozola
29423626
ligita.ozola(at)vsacsloka.lv
Pedikīra speciālists Diāna Tomaša
27827482
diana.tomasa(at)vsacsloka.lv
Stomatologs Maruta Filipenoka
20621824
info@(at)vsacsloka.lv
Frizieris Antra Liekniņa
info@(at)vsacsloka.lv

Pansionāta nodaļa personām ar garīga rakstura traucējumiem

Darbinieks
Telefona numurs
E-pasts
Nodaļas vadītāja p.i. Aina Ābola
26117745
aina.abola(at)vsacsloka.lv
Sociālais darbinieks Ilona Teihmane
28667745
ilona.teihmane(at)vsacsloka.lv
Sociālā aprūpētāja Kitija Iesala
22047222
kitija.iesala(at)vsacsloka.lv
Sociālais aprūpētājs Raitis Čebikins
raitis.cebikins(at)vsacsloka.lv
Sociālais rehabilitētājs Inguna Bute
inguna.bute(at)vsacsloka.lv
Ārsts - internists Antra Maršava
67147092
antra.marsava(at)vsacsloka.lv
Psihiatrs Elita Arāja
67147085
elita.araja(at)vsacsloka.lv
Galvenā medicīnas māsa Ilze Laidiņa
27882204
ilze.laidina(at)vsacsloka.lv
Medicīnas māsa (diennakts)
28646999
info(at)vsacsloka.lv

Veselības aprūpes nodaļa

Darbinieks
Telefona numurs
E-pasts
Galvenā medicīnas māsa Ilze Laidiņa
27882204
ilze.laidina(at)vsacsloka.lv
Sociālā darbiniece Marita Grancovska
27882203
marita.grancovska(at)vsacsloka.lv
Ārsts-internists Inna Kyrylenko
26692444
inna.kyrylenko(at)vsacsloka.lv
Medicīnas māsa (diennakts)
27883331
info(at)vsacsloka.lv

Sociālās aprūpes nodaļa

Darbinieks
Telefona numurs
E-pasts
Sociālā darbiniece Marita Grancovska
27882203
marita.grancovska(at)vsacsloka.lv
Ārsts-internists Inna Kyrylenko
26692444
inna.kyrylenko(at)vsacsloka.lv
Aprūpētāji/ māsu palīgi (diennakts)
67147088
info(at)vsacsloka.lv

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa

Darbinieks
Telefona numurs
E-pasts
Sociālā darbiniece Marita Grancovska
27882203
marita.grancovska(at)vsacsloka.lv
Ārsts-internists Antra Maršava
67147092
antra.marsava(at)vsacsloka.lv
Medicīnas māsa (diennakts)
27814777
info(at)vsacsloka.lv

Dienas stacionārs

Darbinieks
Telefona numurs
E-pasts
Sociālā darbiniece Marita Grancovska
27882203
marita.grancovska(at)vsacsloka.lv
Ārsts-internists Inna Kyrylenko
26692444
inna.kyryleko(at)vsacsloka.lv
Ārsts-internists Antra Maršava
67147092
antra.marsava(at)vsacsloka.lv
Medicīnas māsa (diennakts)
67147093
info(at)vsacsloka.lv

Virtuve / ēdnīca

Darbinieks
Telefona numurs
E-pasts
Virtuves vadītāja Vija Pauniņa
29389222
vija.paunina(at)vsacsloka.lv

Specializētais tranports

Darbinieks
Telefona numurs
E-pasts
Izpilddirektors saimniecības jautājumos Ilga Pīante
29427999
ilga.pirante(at)vsacsloka.lv

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Praktikums"

Darbinieks
Telefona numurs
E-pasts
Direktors Kristaps Keišs
25774415
izglitiba.praktikums(at)gmail.com
Sekretāre Ilona Teihmane
28667745
izglitiba.praktikums(at)gmail.com
Finansists Nataļja Mihno
29179222
natalja.mihno(at)vsacsloka.lv