COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ

Turpmāko KLIENTU uzņemšanas kārtību

iespējams noskaidrot sazinoties ar Reģistratūru

Kontaktinformācija:

Reģistratūras tālr. 67732623

 

vairāk informācija:
Labklājības ministrijas mājas lapā, sadaļas Sociālās aprūpes iestādēm” šajā dokumentā
kā arī
2021.gada 28.septembra MK noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

 

 

PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2019.gada 15.aprīļa “Klientu uzņemšanas noteikumi” Nr.2/2019 nosaka kārtību, kādā persona var pieteikties sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai un iesniedzamo dokumentu sarakstu, lai saņemtu atzinumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”

Uzņemšanas noteikumi

 

Informācija sadaļā atjaunota 01.08.2022.