PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2019.gada 15.aprīļa “Klientu uzņemšanas noteikumi” Nr.2/2019 nosaka kārtību, kādā persona var pieteikties sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai un iesniedzamo dokumentu sarakstu, lai saņemtu atzinumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu.