COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ

Turpmāko KLIENTU uzņemšanas kārtību

iespējams noskaidrot sazinoties ar Reģistratūru

Kontaktinformācija:

Reģistratūras tālr. 67732623

 

vairāk informācija:
vairāk informācijas
Labklājības ministrijas mājas lapā, sadaļas Sociālās aprūpes iestādēm” šajā dokumentā
kā arī
2021.gada 28.septembra MK noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

 

 

PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2019.gada 15.aprīļa “Klientu uzņemšanas noteikumi” Nr.2/2019 nosaka kārtību, kādā persona var pieteikties sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai un iesniedzamo dokumentu sarakstu, lai saņemtu atzinumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu.

 

Informācija sadaļā atjaunota 18.06.2021.