COVID-19 karantīnas noteikto ierobežojumu pakāpeniskai mazināšanai

Turpmāko KLIENTU uzņemšanas kārtību

iespējams noskaidrot sazinoties ar Reģistratūru

Kontaktinformācija:

Reģistratūras tālr. 67732623

 

vairāk informācija:
vairāk informācijas
Labklājības ministrijas mājas lapā, sadaļas Sociālās aprūpes iestādēm” šajā dokumentā
kā arī
2020.gada 9.jūnija MK noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

 

 

PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2019.gada 15.aprīļa “Klientu uzņemšanas noteikumi” Nr.2/2019 nosaka kārtību, kādā persona var pieteikties sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai un iesniedzamo dokumentu sarakstu, lai saņemtu atzinumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu.