Iebraukšana Centra teritorijā ir par samaksu. Viena iebraukšanas reize EUR 2,00.