INFORMĒJAM, ka ar 2019.gada 1.aprīli ir mainīts sniegto pakalpojumu saturs un maksa Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansētajam pakalpojumam. Turpmāk, pakalpojumu saturs un apjoms Rīgas pilsētas līdzfinansētā pakalpojumā tiek noteikts atbilstoši zemāk esošajam vispārīgajam cenrādim.

Ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu maksa

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Cena dienā

Veselības aprūpes nodaļa EUR 35.22
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa EUR 35.35
Sociālās aprūpes nodaļa EUR 25.53

VESELĪBAS APRŪPE MĀJĀS

Kritērijs*

Cena dienā**

Veselības aprūpe mājās 0,00 EUR

* Pakalpojumu apjoms tiek īstenots saskaņā ar ģimenes ārsta noteikto nosūtījumā nepārsniedzot pakalpojuma saturā noteikto.

** Pilnā apmērā valsts apmaksāts. Nav noteikts pacienta līdzmaksājums.