INFORMĒJAM, ka ar 2019.gada 1.martu ir mainīts sniegto pakalpojumu saturs un maksa. Turpmāk īslaicīgās un ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā tiks sniegti ar paplašinātu pakalpojumu saturu:

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Cena dienā no 2019.gada 1.marta

Veselības aprūpes nodaļa EUR 35.22
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa EUR 35.35
Sociālās aprūpes nodaļa EUR 25.53

Ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu maksa* citu pašvaldību klientiem un privātpersonām

Kritērijs***

Cena dienā** līdz 2019.gada 28.februārim

1.sociālās aprūpes, rehabilitācijas un uzraudzības līmenis 19,45 EUR
2.sociālās aprūpes, rehabilitācijas un uzraudzības līmenis 21,40 EUR
3.sociālās aprūpes, rehabilitācijas un uzraudzības līmenis 22,65 EUR
4.sociālās aprūpes, rehabilitācijas un uzraudzības līmenis 23,95 EUR

* Pansionāta nodaļā personām ar garīga rakstura traucējumiem, Veselības aprūpes nodaļā, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā.

** Cenā nav iekļautas autiņbiksītes, nozīmētie medikamenti, pedikīra speciālista pakalpojumi, ergoterapeita un fizioterapeita pakalpojumi, specializētais transports u.c. paaugstinātās maksas un komforta pakalpojumi.

*** Pakalpojuma maksa tiek noteikta atbilstoši aprūpes un uzraudzības līmenim, kas tiek noteikts pie iestāšanās. Aprūpes un uzraudzības līmeņa noteikšanā piedalās persona, kura vēlas saņemt pakalpojumu, viņa ģimenes loceklis (persona, kas aprūpē) un institūcijas sociālā darba speciālists.

 

VESELĪBAS APRŪPE MĀJĀS

Kritērijs*

Cena dienā**

Veselības aprūpe mājās 0,00 EUR

* Pakalpojumu apjoms tiek īstenots saskaņā ar ģimenes ārsta noteikto nosūtījumā nepārsniedzot pakalpojuma saturā noteikto.

** Pilnā apmērā valsts apmaksāts. Nav noteikts pacienta līdzmaksājums.