Pilnais PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” Cenrādis pieejams šeit

 

INFORMĒJAM, ka ar 2019.gada 1.aprīli ir mainīts sniegto pakalpojumu saturs un maksa Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansētajam pakalpojumam. Turpmāk, pakalpojumu saturs un apjoms Rīgas pilsētas līdzfinansētā pakalpojumā tiek noteikts atbilstoši zemāk esošajam vispārīgajam cenrādim.

Ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu maksa

Pakalpojuma sniegšana atbilstoši aprūpes līmenim Cena dienā
1. un 2.aprūpes līmenis 25.53
3. un 4.aprūpes līmenis Veselības aprūpes pakalpojumā 35.22
3. un 4.aprūpes līmenis Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumā 35.35

VESELĪBAS APRŪPE MĀJĀS

Kritērijs*

Cena dienā**

Veselības aprūpe mājās 0,00 EUR

* Pakalpojumu apjoms tiek īstenots saskaņā ar ģimenes ārsta noteikto nosūtījumā nepārsniedzot pakalpojuma saturā noteikto.

** Pilnā apmērā valsts apmaksāts. Nav noteikts pacienta līdzmaksājums.