COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ

Turpmāka pienesumu pieņemšana un

KLIENTU apmeklēšana notiek tikai iepriekš sazinoties ar Reģistratūru pamatojoties uz 2022. gada 15. Aprīlī pieņemto kārtību 

Kontaktinformācija:

Reģistratūras tālr. 67732623

 

vairāk informācijas
Labklājības ministrijas mājas lapā, sadaļas Sociālās aprūpes iestādēm”  dokumentā Informācija ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu tuviniekiem (15.04.2022.)
kā arī
2021.gada 28.septembra MK noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 01.08.2022.

 

Ar 2018.gada 05.jūniju PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” valde ir apstiprinājis jaunu kārtību par klientu apmeklēšanu. Kārtība ir izvietota katrā nodaļā pie informācijas stendiem. Visiem apmeklētājiem lūgums iepazīties, un cienot vienam otru, ievērot un būt iecietīgiem un pretimnākošiem. 

Kārtība, kādā apmeklē klientus

Kārtība nosaka PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” (turpmāk tekstā – Centrs) klientu (pakalpojuma saņēmēju) apmeklēšanas kārtību.

 1. Klientu apmeklējuma laiks ir katru dienu no pulksten 1000 līdz 1200 un no 1500 līdz 1930. Apmeklētājam ir pienākums līdz  plkst. 1945 atstāt Centru, tā teritoriju.
 2. Apmeklētāji piesaka apmeklējumu iepriekš zvanot attiecīgās nodaļas sociālajam darbiniekam vai medicīnas māsai, kurš/-a informē dežurantu par gaidāmo apmeklējumu.
 3. Gadījumos kad klienta pārstāvis piesaista speciālistu (psihologu, ārstniecības personu u.c.) no ārpuses, viņam ir pienākums informēt Centra sociālais darbinieks vai medicīnas māsa par speciālista gaidāmo apmeklējumu.
 4. Centra dežurants, ielaižot apmeklētāju, vispirms sazinās ar attiecīgās nodaļas dežūrpersonālu, lai noskaidrotu /precizētu apmeklēšanas iemeslu, ja nav ticis pieteikts apmeklējums šīs kārtības 2.punktā noteiktajā kārtībā.
 5. Apmeklētāji pirms katra apmeklējuma pie dežuranta reģistrējas „Apmeklētāju reģistrācijas žurnālā” uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai identifikācijas karti).
 6. Apmeklētājam ir pienākums uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu ienākot centra teritorijā, ja to lūdz dežurants. Neuzrādīšanas gadījumā dežurantam ir tiesības atteikt ienākt Centrā un tā teritorijā.
 7. Apmeklētājiem ar klienta piekrišanu ir tiesības saņemt informāciju par apmeklējamā klienta sadzīves apstākļiem un veselības stāvokli no dežūrējošās medicīnas māsas, nodaļas vadītāja/-s vai sociālā darbinieka atbilstoši speciālista kompetencei.
 8. Apmeklētāji ar klientu pēc pašu vēlēšanās var tikties klientu dzīvojamajā istabā, ja tas netraucē pārējos istabā dzīvojošos un nav noteikta karantīna vai cita veida ierobežojumi. Apmeklēt klientus iespējams arī atpūtas telpā un apmeklētāju telpā.
 9. Apmeklētājiem aizliegts ienest un dot klientiem alkoholiskos dzērienus, dažādas apreibinošas vielas (narkotikas, psihotropās u.c.), medikamentus bez ārsta atļaujas.
 10. Apmeklētājiem aizliegts ienest un nodot klientiem bez saskaņošanas ar nodaļas vadītāju vai sociālo darbinieku vai medicīnas māsu pārtikas produktus, dzērienus, cigaretes, apģērbu, elektroierīces u.c.
 11. Apmeklētājiem bez saskaņošanas ar centra administrāciju aizliegt centrā un tā teritorijā fotografēt un filmēt.
 12. Dežurantam ir tiesības pieprasīt veikt apmeklētāja personīgo mantu pārbaudi un apmeklētājam ir pienākums to nodrošināt, ja radušās pamatotas aizdomas par Centra īpašumā esošo mantu un lietu neatļautu paņemšanu.
 13. Personālam ir tiesības pārtraukt apmeklējumu un lūgt atstāt telpas, ja tas traucē vai jebkādā veidā (tieši vai netieši) kaitē klienta emocionālajam un veselības stāvoklim vai rada drošības riskus.
 14. Apmeklētājiem ir pienākums ievērot Centra dienas režīmu, sekot līdzi izmaiņām  “Kārtība, kādā apmeklē klientus” pie informācijas stendiem nodaļās vai Centra mājas lapā un ievērot tās.

 

Lai veicinātu Centrā esošo klientu labsajūtu un stiprinātu saikni ar ģimeni, radiem un draugiem aicinām arī Jūs sniegt konstruktīvus priekšlikumus un ierosinājumus “Kārtība, kādā apmeklē klientus” pilnveidei. To var izdarīt gan klātienē (katrā nodaļā ir izvietota priekšlikumu, ierosinājumu un sūdzību kastīte), gan elektroniski sūtot uz e-pastu info(at)vsacsloka.lv

 

Informācija sadaļā atjaunota 01.08.2022.