Iepirkuma priekšmets
Jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde finanšu līzingā
Iepirkuma identifikācijas numurs
Nr.SL 2018/1
Iepirkuma statuss
Pabeigts
Paziņojuma publikācijas datums
28.06.2018
Paziņojums

Iepirkums “Jauna vieglā automobiļa iegāde finanšu līzingā” Id.Nr. Sl 2018/1 pārtraukšana, sakarā ar labojumiem tehniskajā specifikācijā

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš
13.07.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma metode
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā