Iepirkuma priekšmets
Jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde finanšu līzingā
Iepirkuma identifikācijas numurs
Nr.SL 2018/2
Iepirkuma statuss
Jauns
Paziņojuma publikācijas datums
05.07.2018
Paziņojums
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš
17.07.2018. plkst.10.00
Iepirkuma metode
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā