Iepirkuma priekšmets
“Inkontinences un ādas kopšanas līdzekļu piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs
SL2019/1
Iepirkuma statuss
Pabeigts
Paziņojuma publikācijas datums
14.01.2019
Paziņojums

Iepirkums pārtraukts, sakarā ar tehniskās specifikācijas maiņu.

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš
25.01.2019. plkst.10.00
Iepirkuma metode
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā