Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma ID
Publicēts
Iesniegšanas datums
Nr.SL 2018/2
05.07.2018
17.07.2018. plkst.10.00