Iepirkuma priekšmets
ELEKTRONERĢIJAS IEPIRKUMS PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA” VAJADZĪBĀM
Iepirkuma identifikācijas numurs
SL 2018/4
Iepirkuma statuss
Jauns
Nolikums
Paziņojuma publikācijas datums
29.08.2018
Paziņojums
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš
10.09.2018 plkst.10-00
Iepirkuma metode
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā