Par mums

Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

 

 

Sociālās un veselības aprūpes pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām

Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums personām tiek sniegts noteiktu laiku, pamatojoties uz sociālo pakalpojumu sniedzējam "Veselības un sociālās aprūpes centrs – "Sloka"" iesniegtu ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izrakstu "Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr. 027/u) ar atzīmi par precizēto ievietošanas laiku, ievietošanas mērķi, ārstēšanas plānu un termiņu. Lēmumu par papildus sociālās un veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu pieņem personas ģimenes ārsts. Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums tiek sniegts līdz 60 dienām kalendārā gadā. "Veselības un sociālās aprūpes centrs – "Sloka"" ir atbildīgs par noteikto pakalpojumu sniegšanas termiņu ievērošanu (personas līdzmaksājuma 4,13 eur dienā par dienu).

 

Personas, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, kā arī personas, kurām pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju, nav ienākumu, ir atbrīvojamas no līdzmaksājuma.

Gadījumos, kad personai ir piešķirts valsts pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, personas pienākums ir pārskaitīt pabalstu pakalpojuma sniedzējam par periodu, kad tas atrodas institūcijā, kura nodrošina personai kopšanu.

________________________________________________________________________

Pabalsts invalīdiem, kuriem nepieciešama īpaša kopšana (tā apmērs ir 213.43 eiro mēnesī)


Uz šo pakalpojumu tiek veikts pieraksts rindā pie Dr.V.Vīgantes (tel. ārstu istabā 67147092).

Lūgums būt saprotošiem un sadarboties.

Mēs tiecamies nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu.

Iestāde nodrošina vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.


Ambulatorā nodaļa:

1. Dienas stacionārs

Nodrošina ārsta nozīmēto manipulāciju izpildi:

•ārsta konsultācija

•i/m, i/v, s/c injekcijas;

•i/v infūzijas;

•medikamentozo terapiju;

•pēc operāciju brūču aprūpi;

•pārsiešanas;

•pacientu sagatavošana pirms diagnostiskām izmeklēšanām;

•fizikālās procedūras.

Asinsanalīzes un ultrasonogrāfiskie izmeklējumi par papildus samaksu.2. Ultrasonogrāfijas kabinets (bez ārsta norīkojuma)

•vēdera dobuma orgāniem (15.00 Eur)

•vairogdziedzerim (9.00 Eur)


Pierakstīties zvanot uz uzņemšanu 67732623


3. Podiatrijas kabinets - 15 Eur tel. 27827482


4. F
izioterapeita pakalpojumi:

• Konsultācija - individuāla terapijas plāna sastādīšana

• Ārstnieciskā vingrošana bērniem un pieaugušajiem

• Kinezioloģiskā teipošana

• Ārstnieciskā masāža

• Fizioterapija pie neiroloģiskām saslimšanām (pēc insulta, muguras sāpēm, nervu bojājumiem)

• Fizioterapija pēc traumām

Fizioterapeite: Laura Arāja

Pieņemšanas laiks: katru darba dienu no 8.30-17.00 (pēc iepriekšējā pieraksta)

Tālrunis informācijai: 29386942; 27337751 


5. Zobārstniecības kabinets


Zobārsts pieņem pirmdienās un ceturtdienās pēc pieraksta.

Pierakstīties pa tel. 67147084, 20621824 (M.Filipenoka)


6. Podiatrijas kabinets

Pakalpojuma cena - uz vietas 15 EUR, ar pārnēsājamo aparātu 21.50 Eur. Mājas vizīte - 28.50 Eur.

Interesēties un pierakstīties pa tel. 27827482 (Diāna)

Iestāde nodrošina vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Attēls
Sociālo pakalpojumu sniedzējs PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” atrodas Jūrmalā, Slokā estētiskā vietā Lielupes krastā ar plašu zaļo zonu, tādējādi esošā apkārtējā vide potenciāli veicina kvalitatīvu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu.PSIA VSAC „Sloka” piedāvātie pakalpojumi:

·   Tiek sniegti kvalificēti pakalpojumus tiem, kam nepieciešama sociālā aprūpe un kvalificēta medicīnas personāla uzraudzība;

·   Centrā atrodas – veselības aprūpes nodaļa, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa, sociālās aprūpes nodaļa, pansionāta nodaļa personām ar garīga rakstura traucējumiem, kur tiek vispusīgi nodrošinātas šo cilvēku vajadzības gan pēc sociālās, gan medicīniskās un garīgās palīdzības;

·  Pieejami arī maksas pakalpojumi cilvēkiem, kuriem nepieciešama kopšana, pieskatīšana uz laiku un kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzība.

·  Sniedzam arī mājas aprūpes un dienas stacionāra pakalpojumus.

 

PSIA VSAC „Sloka" galvenie uzdevumi:

·         Nodrošināt klientu veselības aprūpi;

·         Nodrošināt sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju;

·         Uzlabot klienta veselības un sociālās funkcionēšanas spējas;

·         Sniegt psihosociālo atbalstu; 

 

"Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" piedāvā sekojošus pakalpojumus:

1) diennakts veselības aprūpi;

2) sociālo un veselības rehabilitāciju;

3) garīgi slimo aprūpi;

4) paliatīvo aprūpi;

5) veselības aprūpi mājās;

6) maksas pakalpojumus:

-  klientu veselības un sociālā aprūpe,

-  ambulatorie pakalpojumi (ultrasonogrāfija, fizikālā terapija, podiatrijas kabinets, hidromasāža, zobārstniecība),

-  viesnīcas pakalpojumi,

-  kafejnīcas pakalpojumi.


Cilvēkam kļūstot vecam, kad dažādu apstākļu dēļ spēja parūpēties par sevi kļūst ierobežotas, nākas pieņemt lēmumu par došanos uz kādu no sociālās aprūpes centriem. Tas daudziem ir ļoti grūts lēmums, jo jāatstāj ierastā vide, kas vecam cilvēkam parasti sagādā psiholoģiskas grūtības, jo vajag pielāgoties jaunajai videi un sadzīvot ar pārējiem sociālā aprūpes centra klientiem.

 

Biežākās veco ļaužu aprūpes problēmas

1. Paaugstināts traumēšanās risks;

2. Paaugstināts bojājumu risks;

3. Paaugstināts agresivitātes risks uz sevi un citiem;

4. Izmaiņas domāšanas procesā;

5. Jušanas un uztveres traucējumi;

6. Pašcieņas trūkums;

7. Pazemināta spēja tikt galā ar savu lomu (palīdzības sniedzēja/aprūpētāja spriedze).

_
Šodien vārdadienu svin

Zigfrīda, Zigrīda, Zigrīds